Totalus pasisekimas
1692

Dabartinis Titulas Aistringas gildijos kovotojas

10 paskutinių pasisekimų

Pagrindinis
Sat, 30.03.2019 - 21:00:08
10
Lavink sumanumą

Treniruokis sumanumo sumetimais.

Socialinis
Mon, 26.11.2018 - 19:27:28
1
Būk dėmesio centras

Būk įdomus/i, kad kiti Gladiatoriai atkreiptų dėmėsį, ir pažiūrėtų į tavo profilį. Tai skaičiuojama kartą per 5 minutes.

Prekyba
Tue, 02.10.2018 - 21:31:43
3
Parduok turguje daiktus

Parduok daiktus turguje.

Pagrindinis
Sat, 16.06.2018 - 16:18:41
10
Rink garbę

Didink savo garbę imperijoje, dirbant bei vykdant užduotis.

Prekyba
Mon, 04.04.2016 - 20:01:14
3
Parduok turguje daiktus

Parduok daiktus turguje.

Daiktai
Wed, 23.03.2016 - 18:05:34
10
Rask oranžinius daiktus

Rask Jupiterio (oranžinius) daiktus.

Pagrindinis
Sat, 21.11.2015 - 20:03:22
10
Pelnyk garbę (Provinciarum)

Gauk daugiau garbės kovodomas Arenoje Provinciarum.

Daiktai
Thu, 29.10.2015 - 18:03:54
10
Rask oranžinius daiktus

Rask Jupiterio (oranžinius) daiktus.

Daiktai
Tue, 07.04.2015 - 18:10:55
10
Rask oranžinius daiktus

Rask Jupiterio (oranžinius) daiktus.

Daiktai
Fri, 03.04.2015 - 17:14:28
10
Rask oranžinius daiktus

Rask Jupiterio (oranžinius) daiktus.
Pasirink kitą pasiekimų titulą

Pagrindinis 540

Uždirbk auksą
4.294.967.295 / 50.000.000
50

Padidink savo auksą, gaudamas aukso puodus, kovodamas arenoje, ar parduodamas daiktus, kurie prieš tai nebuvo parduoti.

Lavink Jėgą
293 / 300
40

Treniruokis, tam, kad taptum stipresnis/ė.

Lavink Vikrumą
489 / 300
50

Treniruok savo sugebėjimą.

Lavink Judrumą
595 / 300
50

Treniruokis, norint tapti labiau lankstesniu/a.

Lavink Ištvermę
279 / 300
40

Treniruokis, kad galėtum daugiau iškęsti.

Charizmos treniravimas
469 / 300
50

Treniruokis, kad būtum labiau charizmatiškas.

Lavink sumanumą
208 / 300
40

Treniruokis sumanumo sumetimais.

Rink garbę
58.585.395 / 50.000.000
50

Didink savo garbę imperijoje, dirbant bei vykdant užduotis.

Pelnyk garbę (Provinciarum)
156.354 / 1.000.000
40

Gauk daugiau garbės kovodomas Arenoje Provinciarum.

Gauk šlovės
256.949 / 150.000
50

Tapk šlovingu gladiatorium/e, kovodamas/a Požemiuose.

Pelnyk šlovę (Provinciarum)
75.915 / 150.000
30

Pelnyk šlovę kovodamas Circus Provinciarum

Eik į darbą
34.542 / 2.000
50

Baik darbą kurį pasirinkai.

Daiktai 200

Rask daiktus
33.854 / 5.000
50

Pagerink savo daiktus rastais daiktais.

Rask mėlynus daiktus
8.168 / 450
50

Rask Neptūno (mėlynus) daiktus.

Rask purpurinius daiktus
552 / 150
50

Rask Marso (purpurinius) daiktus.

Rask oranžinius daiktus
224 / 150
50

Rask Jupiterio (oranžinius) daiktus.

Socialinis 7

Išplėsk Draugų Ratą
0 / 1
0

Įtrauk draugus į savo šeimą.

Peržiūrėk profilius
23.052 / 25.000
3

Išsiaiškink viską apie kitus Gladiatorius, žiūrėdamas/a į jų profilius. Tai skaičiuojama tik kartą per 5 minutes.

Būk dėmesio centras
26.541 / 50.000
4

Būk įdomus/i, kad kiti Gladiatoriai atkreiptų dėmėsį, ir pažiūrėtų į tavo profilį. Tai skaičiuojama kartą per 5 minutes.

Gildija 260

Aukok auksą
573.306 / 40.000.000
20

Paaukok dalį savo aukso gildijai.

Patalpink daiktus
6 / 20
20

Įdėk savo daiktus į gildijos Sandėlį, kad kiti gildijos nariai galėtu juos naudoti.

Išsigydyk save
3.789 / 1.000
50

Lai tave pagydo tavo gildijos daktaras.

Melskis šventykloje
10 / 20
10

Melskis Dievams gildijos šventykloje, kad gautum Dievų palaiminimą.

Susikauk su gildija
2.539 / 1.000
50

Kovok gildijos kovose.

Laimėk gildijos kovas
1.269 / 500
50

Padėk savo gildijai nugalėti kitas.

Patalpink receptus
0 / 1
0

Praplatink receptų skaičių gildijos bibliotekoje, įdėdamas/a savo receptus.

Aktyvuok receptus
0 / 1
0

Aktyvuok receptus gildijoje, kad suteiktum pranašumą sau ir kitiems, prieš oponentus.

Sugauk Požemių bosus
470 / 1.000
40

Pagauk požemių bosus už miesto ribų, ir užrakink juos Negotium X.

Nugalėk Požemių bosus
15 / 25
20

Nugalėk sugautus bosus Negotium X.

Prekyba 45

Parduok daiktus
33.273 / 50.000
9

Parduok nereikalingus daiktus pirkliams.

Nupirkti daiktai
86 / 150
3

Pirk daiktus kurių tau reikia pas pirklius.

Parduok turguje daiktus
802 / 1.000
9

Parduok daiktus turguje.

Pirk daiktus turguje
1.768 / 5.000
12

Pirk turguje daiktus kurių tau reikia.

Laimėk aukcionus
762 / 1.000
12

Laimėk daiktus aukcione.

Arena 360

Laimėk arenoje
11.595 / 50.000
40

Nugalėk kitus gladiatorius savo lygoje.

Laimėk Arenoje (Provinciarum)
9.849 / 50.000
40

Nugalėk kitus Gladiatorius Arenoje Provinciarum.

Išgauk žalą
50.364.392 / 10.000.000
50

Sužalok kitus gladiatorius arenos kovose.

Priimk žalą
128.613.273 / 10.000.000
50

Priimk žalą iš kitų gladiatorių.

Sugerk žalą
16.711.166 / 10.000.000
50

Savo šarvų pagalba, sugerk kitų daromą žalą arenos kovose.

Laimėk kelis kart iš eilės
27 / 50
20

Laimėk keletą kovų prieš kitus gladiatorius savo arenos lygoje.

Laimėk arenos aukso puodą
9 / 20
10

Laimėk savo lygos arenos aukso puoda.

Nužudyk gladiatorius
4.885 / 2.000
50

Nugalėk kitą gladiatorių savo lygoje, kad jam liktų mažiau nei 10 Gyvybės taškų.

Mirk arenoje
7.567 / 2.000
50

Pralaimėk kitiems gladiatoriams arenoje, kad tau teliktu mažiau nei 10 Gyvybės taškų.

Laimėk nuogas
0 / 1
0

Nugalėk kitą gladiatorių savo arenoje, būdamas be šarvų.

Circus Turma 240

Laimėk Circus Turmoje
9.029 / 50.000
40

Nugalėk kitas grupes Circus Turmoje.

Nugalėk Circus Turmoje (Provinciarum)
9.642 / 50.000
40

Nugalėk kitas grupes Circus Provinciarum.

Išgauk žalą
255.214.684 / 10.000.000
50

Sužalok kitas grupes, Circus Turmoje.

Priimk žalą
489.879.613 / 10.000.000
50

Priimk žalą iš kitų grupiu Circus Turmoje.

Sugerk žalą
9.051.713 / 10.000.000
40

Sugerk kitų gladiatorių daromą žalą Circus Turmoje.

Laimėk kelis kart iš eilės
39 / 50
20

Laimėk keletą kartų prieš kitas grupes Circus Turmoje.

Laimėk Circus Turmos aukso puodą
0 / 1
0

Laimėk savo lygos Circus Turma aukso puodą.

Požemiai 40

Požemis sėkmingai įveiktas
2.108 / 8.000
40

Kovok Požemiuose už miesto ribų, ir nugalėk bosus.

Požemių pasaulis 0

Dis Pater Agitatorius
0 / 1
0

Nugalėk Dis Pater lengvame sunkumo lygyje

Požemių pasaulio prakeikimas
0 / 1
0

Nugalėk Dis Pater vidutiniame sunkumo lygyje

Ilgo gyvenimo Karaliui
0 / 1
0

Nugalėk Dis Pater sudėtingame sunkumo lygyje