Vis tiek pulti?


Lygis 115
Gyvybės taškai
100 %
Patirtis
18.24 %
Jėga
434
Vikrumas
637
Judrumas
875
Ištvermė
393
Charizma
790
Sumanumas
137
Šarvai 16045
Žala 362 - 409
Dėmesio

Šis daiktas taps pririštas prie sielos, kai tik jį užsidėsite!Personažo aprašymas

IKI 2014 metu pasiekti:
Jėga 270 ( liko 61)
Sugebėjimas 380 ( liko 41)
Judrumas 550 ( liko 47)
Ištvermė 200 ( pasiekta)
Charizma 470 ( liko 37)
Sumanumas 200 ( liko 59)


nors kardo asmenys atšipo nuo priešo kraujo ir šarvų,
o akys mano mato tik kūnus, kovos draugu;
aš nepasiduosiu priešui
kol paskutinis kraujo lašas bus many
kol dar pajėgsiu pakelti kardo asmenis,
dar viena priešą paguldyti,
tol nepasiduosiu